FAST: Air Robots

FAST: Air Robots

Only in Dutch

Luchtrobots

Luchtrobots bieden nieuwe mogelijkheden voor het veilig en effectief meten op hoogte. Het adviesbureau Witteveen + Bos en de Gemeente Enschede zijn samen met de bedrijven DroneXpert en GravuTech en Saxion het project het Flexible Air Sample Taker (FAST) gestart.

De projectdoelstelling luidt: “Onderzoek, ontwikkel en evalueer de mogelijkheden van een modulaire sensordrone voor de toepassingen van fijnstof/NOx (sensor) en geuranalyses (luchtsamples)”.  De projectpartners willen dit doen door de ontwikkeling van twee Flexible Air Sample Taker (FAST) sensoren aan een luchtrobot.

De praktijkvraag is kenmerkend voor deze SMART Industry (lucht-)robotisering, waarbij verwacht wordt dat de inspectiekosten zullen dalen en de veiligheid toeneemt. Ontwikkeling van techniek en een verandering van werkwijze gaan hierbij hand in hand.

Space53

Samen met hun projectpartners werkt Saxion hierbij samen in ons netwerk- en dronetest centrum. Witteveen + Bos en gemeente Enschede fungeren als initiële klanten en mede-ontwikkelaars. De projectpartners zijn tevens aangesloten bij LEO robotics1, het RAAK-SIA Smart Industry platform2 en RoboNed3.

Via dit project wil Saxion komen tot een veiliger en goedkopere werkwijze in het wetgevende- en adviserende domein en tot minimaal twee innovatietrajecten voor nieuwe producten binnen het mkb.


share

Applied innovation developments process