Enschede in de race als proeftuin voor 5G

Enschede in de race als proeftuin voor 5G

Afgelopen vrijdag heeft Tweede kamerlid Jan Paternotte zich laten informeren over de mogelijkheden die Twente biedt voor het ontwikkelen, testen en trainen van producten en systemen.  Dit bezoek van D66 aan Technology Base werpt nu al de eerste vruchten af. Samen met VVD, CDA en Christen Unie heeft D66 vandaag een motie in de Tweede Kamer ingediend om de stad Enschede vanaf 2018 aan te wijzen als testomgeving voor 5G frequentie.

Enschede is een toekomstgerichte stad, de stad wil voorop lopen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, infrastructuur, energie en gezondheid. Dit zijn belangrijke thema’s die juist in grote steden zeer complex zijn geworden. Ze vragen om integrale, data-gedreven oplossingen. Snelle mobiele netwerken zijn randvoorwaarde voor een ‘smart city’.  Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede: “De mogelijkheid om Enschede als proeftuin voor 5G te laten fungeren is een mooie kans om tempo te blijven maken, zodat Enschede voorop blijft lopen als smart city. Enschede staat bekend als stad van innovatie. De aanwezige ruimte, kennis en faciliteiten bieden ideale omstandigheden om tot baanbrekende innovaties te komen. Daarin staan ontwikkelen, testen en toepassen centraal en het is mooi dat dit op deze manier landelijk wordt erkend.

Impuls voor de onbemande ambitie van Twente

Het vrijgeven van de 5G frequentie biedt ook kansen voor onbemande systemen en drones in de luchtvaart. Marc Sandelowsky, programmadirecteur SPACE53: “In ons domein van onbemande systemen vormt snelle en betrouwbare communicatie tussen systemen en de omgeving en tussen de systemen onderling een belangrijke sleutel voor de uitdagingen op het gebied van complexe vluchtoperaties en de integratie met de omgeving.  De snelle invoering van 5G is een goede stap richting acceptatie van drones in het luchtruim. Met 5G kunnen bijvoorbeeld vluchtplannen verder geoptimaliseerd worden, vliegroutes kunnen vrijwel real-time worden aangepast, de exacte locatie kan gevolgd worden en de systemen kunnen onderling met elkaar communiceren om samen te werken in hun vluchtuitvoering. Ook de interactie tussen de drones en hun operator is met 5G veiliger en stabieler.” SPACE53 biedt een programma voor de ontwikkeling van onbemande systemen. Door Enschede als testomgeving aan te wijzen, kunnen de kansen van 5G al in 2018 worden getest en uitgeprobeerd door de partners van SPACE53, waarmee de professionele inzet van drones een extra boost krijgt.

 


share

Applied innovation developments process