Bijstandsgerechtigden opgeleid tot dronepiloot

Bijstandsgerechtigden opgeleid tot dronepiloot

Bijstandsgerechtigden opgeleid tot dronepiloot

Tijdens de lancering van Space53 in september 2016, voorspelde burgemeester Onno van Veldhuizen het al: “het vliegveld is de landingsbaan van dromen”. Op 7 februari, tijdens de officiële opening van onze nieuwe shelter op Technology Base, werd dit bevestigd door alle ambitieuze ‘dronedromen’ die gedurende pitches van de betrokken ondernemers, kennisinstellingen en overheden ter sprake kwamen. Ook Space53, gemeente Enschede, Werkplein Twente, Consolid en MSG Post en Koeriers hebben een gezamenlijke droom: ‘het opleiden van bijstandsgerechtigden tot dronepiloot’. Pakketjes worden nu nog bezorgd via de weg, maar het duurt niet lang meer voordat dit met drones gebeurt.  Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst is een belangrijke eerste stap gezet tot het verwezenlijken van deze droom: vanaf vandaag starten deze partijen met het opleiden van dronepiloten, zodat ze op tijd klaar zijn wanneer de vraag naar dronepiloten ontstaat. De dronepiloten worden bij Space53 opgeleid door de Drone Flight Academy uit Hoofddorp.

De dronepiloten in opleiding komen uit de gemeente Enschede en ontvangen een bijstandsuitkering. Zij gaan nu via Consolid aan de slag bij MSG Koeriers. “Drones en dus ook dronepiloten worden nu ingezet bij dijkinspecties, bij de beveiliging van bedrijventerreinen, vermissingen en bijvoorbeeld in het aardbevingsgebied van Groningen”, zegt Dennis Mortier, DGA van Consolid. “Wanneer er geen dronewerk is voor onze piloten, werken zij als koerier. Het is de verwachting dat zij binnen anderhalf jaar fulltime als dronepiloten aan de slag zijn.”

“Wij zien bij Consolid dat de digitalisering en robotisering van onze samenleving kansen bieden op nieuwe banen in onze sector”, zegt Mortier. “Functies veranderen onder invloed van technologie. Dat wil zeggen dat wij op tijd onze medewerkers de kans moeten bieden op omscholing of bijscholing, zodat ze aan het werk kunnen blijven. We houden zoveel mogelijk rekening met de huidige en toekomstige persoonlijke ontwikkelingen, wensen en behoeften van onze medewerkers die we detacheren. Werk is heel belangrijk en een pijler onder het bestaan van eenieder en als werkgever is het je taak om ervoor te zorgen de kans op werk zo groot mogelijk te houden met het opleiden voor banen van de toekomst.”

Patrick Welman, wethouder economie en werk in de gemeente Enschede is verheugd met de intentieovereenkomst. “We willen onze inwoners zo goed mogelijk voorbereiden op het beroep van de toekomst. Je ziet dat nieuwe technologieën nieuwe banen en beroepen creëren en daarmee nieuwe kansen bieden, ook in onze regio. Juist de samenwerking tussen technologie en de mens is belangrijk en daar investeren we in. Space53 biedt de unieke faciliteiten die we nodig hebben om dit plan te realiseren.”

Een greep uit de overige dromen van de betrokken ondernemers, kennisinstellingen en overheden:

Nico Nijenhuis, Clear Flight Solutions:

“Mijn droom is dat ik over een aantal jaar in een vliegtuig stap en er geen piloot in zit. Voor vertrek vliegt een drone om het vliegtuig om te checken of er geen haarscheurtjes te zien zijn. En dat wij het heel normaal vinden dat er overal drones te zien zijn.”  

Onno van Veldhuizen, burgemeester Enschede:

“Stadsbestuur ging altijd over de bebouwde omgeving, maar met de komst van drones hebben we de onderkant van de lucht er bij gekregen. Ik zou het mooi vinden als drones in Twente met vertrouwen mogen vliegen. Waarbij de gemeente Enschede als living lab fungeert om dit vertrouwen op te bouwen."

Patrick Welman, wethouder Gemeente Enschede:

“Alles wat er op Technology Base gebeurt, zie ik als een vorm van Noaberschap. Waarbij het er niet om gaat dat je buren bent, maar om het vertrouwen dat je in elkaar en in de omgeving hebt. Het vertrouwde geluid van de F16’s heeft plaatsgemaakt voor het geluid van drones, die op Technology Base letterlijk alle ruimte krijgen.” 

Jaap Beernink, Novel-T:

“Mijn opa sleutelde hier al F16’s in elkaar. Deze omgeving is van grote waarde geweest en moet dat ook blijven. Dit gebied staat voor de kracht van Twente: door opportunisme gedreven, bundeling van krachten en pioniersschap. Hier tonen we een bepaalde mate van lef. Het is een jungle voor nieuw ondernemerschap. Een innovatief ecosysteem, waar we niet alleen netjes aardappels telen, maar ook onkruid toelaten. Alleen dan breng je er de benodigde dynamiek in, met stakeholders er om heen om nieuwe business te creëren.”

Roel van der Wal, Drone Flight Company:

"Mijn droom is dat we niet alleen dromen, maar ook doen! Twente is de perfecte locatie om te ondernemen en ik kom over een paar jaar met mijn eigen drone hier naartoe vliegen."

Eddy van Hijum, gedeputeerde Provincie Overijssel:

“Het gaat verder dan alleen werkgelegenheid creëren. De maatschappelijke betekenis is nog belangrijker. We kunnen een voorhoederol vervullen als we op zoek gaan naar de maatschappelijke meerwaarde. De combinatie van bedrijfsleven, kennis en onderwijs draagt bij aan mijn droom: als je hier komt, zie je het testen gebeuren. Jongeren die bezig zijn met de economische dynamiek."

Hans Heerkens, Universiteit Twente:

“Voor de 1ste revolutie ben ik te laat geboren, maar we staan nu aan de vooravond van de 2de revolutie in de luchtvaart. Mijn droom is om hier bij te zijn en mee te maken dat het mogelijk is om met onbemande vrachtvliegtuigen kleine vrachten te versturen."

Laurens van Lier, ROC van Twente:

“Mijn droom is dat onze 18.000 studenten aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen die nu plaatsvinden. En dat ze meedoen in plaats van alleen toekijken. Dat is ook direct de meerwaarde van Space53: door hierbij aan te haken, blijven we als ROC nauw betrokken bij de ontwikkelingen."

Bekijk de foto's hier. 


share

Applied innovation developments process