'70% van de professionele minidrone-piloten wordt beperkt door regelgeving'

'70% van de professionele minidrone-piloten wordt beperkt door regelgeving'

Professioneel opererende dronepiloten lopen in de praktijk tegen teveel en te strikte beperkingen aan, blijkt uit een enquete die Dronewatch.nl onlangs uitvoerde onder ruim honderd ROC-light vergunninghouders. Daardoor leidt de sector economische schade en wordt illegaal vliegen in de hand gewerkt. Dronewatch pleit daarom tijdens een rondetafelgesprek over drones dat op 8 maart in de Tweede Kamer plaatsvindt voor een verruiming van de mogelijkheden voor deze beroepsgroep.

Teveel beperkingen

In Nederland zijn er momenteel zo’n 550 bedrijven professioneel in de weer met drones, waarvan het grootste deel (tegen de 500) vliegt onder de zogenaamde minidrone-regeling. Deze regeling betreft het commercieel gebruik van drones tot 4 kg. Voornamelijk fotografen en videomakers maken gebruik van de regeling, maar in toenemende mate ook agrariërs, bedrijven die inspecties uitvoeren, et cetera. 

Het blijkt echter dat de beperkingen van de ROC-light vergunning in de praktijk voor problemen zorgt. Zo’n 70% van de ondervraagden loopt regelmatig tegen de maximale vlieghoogte van 50 meter en maximale vliegafstand van 100 meter aan. Ook de bepaling dat men minstens 50 meter afstand moet aanhouden to.v. wegen en bebouwing en het verbod op vluchten boven industriegebieden en havengebieden beperkt ruim de helft van de respondenten. 

Space53 ook naar Den Haag

Onze partners onderschrijven de oproep van Dronewatch volledig. Daarnaast willen we ook wijzen op de consequenties voor grote professionele gebruikers van drones in de industriële sector en daarbuiten. Vaak voert een medewerker met een ROC-light voor deze bedrijven de eerste stap uit. Een eerste stap die dankzij de vele beperkingen vaak slecht bevalt en om die reden niet verder wordt opgevolgd. Hierdoor blijven de grote professionele gebruikers afwachtend aan de zijlijn staan en komt de noodzakelijke innovatie in Nederland niet op gang.

Samen met de Gemeente Enschede en Clear Flight Solutions waren we aanwezig bij het rondetafelgesprek drones in de Tweede Kamer. De uitkomsten en feedback worden meegenomen in een voortgangsbrief over drones van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 


share

Applied innovation developments process