Op weg naar Onder Water Monitoring 2.0

Op weg naar Onder Water Monitoring 2.0

Op weg naar Onder Water Monitoring 2.0

Afgelopen donderdag 5 april hebben experts op het gebied van drones, onder water metingen en datascience uit (Oost) Nederland hun tanden gezet in drie innovatieve vraagstukken rondom onder water monitoring van de provincie Overijssel. Samen brachten we de bestaande en nieuwe oplossingen waarmee de provincie haar toezicht op de kwaliteit en veiligheid van vaarwegen, ontgrondingen en zwemplassen kan verbeteren in kaart. 

Wij geloven net als de provincie Overijssel in de kracht van innovatie. Innovatie levert werkgelegenheid op, draagt fors bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven en zorgt voor duurzame groei. Daarom organiseerden wij samendeze bijeenkomst. Voor het genoemde toezicht op vaarwegen, zwemwater en ontgrondingen is het goed monitoren van de stand van zaken onder water essentieel. De ontwikkelingen op het gebied van drones, vision, mechatronica en datascience ziet de provincie als kansrijke oplossingen. Deze ontwikkelingen zijn bovendien goed vertegenwoordigd in Oost Nederland.

Autonome drones

Experts van partijen als Dronexpert, Demcon en Saxion (lectoraat mechatronica), georganiseerd in T-valley gingen aan de slag met de vraagstukken. Zij zetten in op ontwikkelingen om onbemande vlieg- en vaartuigen echt autonoom te maken.  

Denk hierbij aan een drone die op basis van veranderde gegevens zelf weet dat de stromingssnelheid van een zwemplaats in de IJssel gecontroleerd moet worden en dit ook gaat doen. 

Metingen

De ‘onder water meetspecialisten’ van Geometius, Aquavision en Nautikaris hebben veel inzicht gegeven in bestaande oplossingen die al toegepast worden in soms vergelijkbare, maar vaak ook net iets andere situaties. 

Voorbeelden zijn bestaande sonaroplossingen die ingezet kunnen worden op eigen vaartuigen of op op-afstand-bestuurbare bootjes om hiermee de damwanden te scannen of GPS- en sonaroplossingen die op peilstokken gezet kunnen worden om de bodem van zwemvijvers te controleren.

Datascience

Zij werden mooi aangevuld door experts op het gebied van datascience van Scalar Data en Ynformed die benadrukten dat veel meer uit de data te halen is, dan nu gebeurt. 

Met een combinatie van gegevens en slimme algoritmen zou de stromingssnelheid voorspeld kunnen worden en mogelijk direct gecommuniceerd aan toezichthouders en zwemmers.
Ook wordt aangeven dat er veel meer “geleerd” kan worden van incidenten en meldingen uit het verleden. Door inzicht te hebben in historische data kunnen mogelijk verbanden worden gelegd tussen meldingen van incidenten in relatie tot stroomsnelheid, breedte van vaarwegen, weers- en seizoensinvloeden. 

Augmented reality

De creatieve experts van Ortega Submersibles voegden hier de laatste ontwikkelingen op het gebied van augmented reality aan toe.

Nu moeten vaak verschillende beeldschermen met informatie gecombineerd worden door de toezichthouders. In een VR-bril worden deze informatielagen samengebracht. Dit houdt ook de handen vrij. Handig als toezichthouders direct tot actie over willen gaan, b.v. controle van speeltoestellen in water.

Een andere mogelijkheid die werd genoemd is om de provinciale vaartuigen te voorzien van meetapparatuur. Op deze wijze verzamelen de eigen provinciale schepen tijdens het varen continu data over bijvoorbeeld de ondergrond en beschoeiingen van de provinciale vaarwegen.

Geslaagde bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is meer dan geslaagd. De provincie heeft een goed beeld gekregen van bestaande en vernieuwende oplossingen. Op korte termijn geven ze hier vervolg aan met een pilot en een marktuitvraag.


share

Applied innovation developments process