Enschede ontwikkelt Urban Air Mobility project

Enschede ontwikkelt Urban Air Mobility project

Enschede ontwikkelt Urban Air Mobility project

Op 6 september ondertekende gemeente Enschede als eerste Nederlandse stad een intentieovereenkomst in het kader van Urban Air Mobility. Dit is een initiatief van de Europese Commissie onder het European Innovation Partnership, met als doel het verkennen van de behoefte van steden aan mobiliteit door de lucht. 

Enschede richt zich op toepassingen van urban air mobility  voor publieke veiligheid, en hoopt samen met brandweer, MST en politie interessante use-cases te ontwikkelen. Het bijzondere van dit project is de grensoverschrijdende focus; de burgemeester van Münster tekende tijdens de burgemeestersuitwisseling al de intentieovereenkomst. Hiermee is de Euregio het eerste project dat met een grensoverschrijdende focus. Andere steden die deelnemen in het UAM initiatief zijn o.a. Hamburg, Ingolstadt, Antwerpen, Brussel, Gent, Geneve en Helsinki. 

Na ondertekening van het manifest wordt het project concreet uitgewerkt, en wordt het uiteindelijke project gedefinieerd in een memorandum of understanding

Op 15 oktober vindt een kick-off sessie plaats in het stadhuis, geïnteresseerde partijen kunnen zich hiervoor aanmelden bij Wouter Asveld (w.asveld@enschede.nl). Tijdens de kick-off workshop zal er met alle stakeholders een nadere verkenning worden gedaan naar de mogelijke use cases op het gebied van publieke veiligheid. Meer info op www.enschede.nl/uam


share

Applied innovation developments process