Space53 en UIVER ontvangen EU-subsidie

Space53 en UIVER ontvangen EU-subsidie

Zowel Space53 zelf, als het onder Space53 geinitieerde proeftuinproject UIVER ontvangen een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Via het fonds wil de Europese Unie (EU) niet alleen economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen, maar ook duurzame groei en werkgelegenheid bevorderen.

Space53
Bedoeling van ons cluster- en netwerkproject is om mkb-bedrijven uit Oost-Nederland bij elkaar te brengen in het delen van kennis en het samenwerken op het gebied van drone-technologie. Het uiteindelijke doel is om aan de hand van praktijkvoorbeelden nieuwe drone-technologieën toe te passen in concrete marktgerichte plannen en projecten. Hiermee is een subsidiebedrag van bijna een half miljoen euro gemoeid, ongeveer de helft van de totale kosten.

UIVER
Een van deze marktgerichte projecten is UIVER. UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response en bestaat eruit dat, met de inzet van drones, veiligheidssystemen bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen zullen worden getest en ontwikkeld. Ook moet het project in de uitbouw van een drone-testfaciliteit op de Twente Safety Campus gaan voorzien. De faciliteit wordt in een volgende stadium commercieel ingezet voor verdere ontwikkeling van drones en het verbeteren van veiligheid.

Betrokken bij dit project is een Enschedees consortium waartoe ook Incaa Computers en Universiteit Twente behoren. Het project ontvangt een subsidiebedrag van bijna zes ton terwijl de totale kosten ervan circa 1,5 miljoen bedragen.

Bron: Computable


share

Applied innovation developments process