SLAMming

SLAMming

SLAMming

[ONLY IN DUTCH]

Op veel universiteiten zijn al autonoom navigerende robots ontwikkeld. Tot grootschalige toepassing daarvan is het echter nog niet gekomen. Binnen het mkb ontstaan nu ook de eerste vragen naar commerciële toepassingen van navigerende robots. Hierbij valt te denken aan:

  • toepassing in zorgrobots (navigeren binnenshuis)
  • blusrobots van brandweer (navigeren in brandende parkeergarages)
  • innovatieve landbouw (autonoom werkende tractoren of collaboratieve grond-& luchtrobots).

De firma Bolidt ontwikkelt, produceert en installeert thermohardende kunststof materialen en is gespecialiseerd in het leggen van gietvloeren in grote ruimtes (parkeergarages, scheepsdekken en kantoorgebouwen). Samen met projectpartner Demcon verricht Hogeschool Saxion een haalbaarheidsstudie naar autonoom navigerende robots voor hun bedrijfsproces.

SLAMming: Simultaneous Localization and Mapping

Doel van het project is de industriële toepasbaarheid van huidige stand van de techniek van SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) en padplanning te onderzoeken. Hierbij zal Hogeschool Saxion de geconstateerde tekortkomingen waar mogelijk oplossen of er conceptuele oplossingen voor aandragen. Technische vragen die om een oplossing vragen zijn bijvoorbeeld de snelheid/efficiency en  nauwkeurigheid van de mapping, de robuustheid, omgang met wanden (glas, staal, beton, hout), omgang met buitenlicht/kantoorlicht en verschillende ondergronden, obstakels en oneffenheden.

Doel is het samen met studenten ontwikkelen van een proof-of-concept als een aantoonbare demonstratie van de techniek in echte use case.


share

Applied innovation developments process