Meer testruimte voor drones in Twente

Meer testruimte voor drones in Twente

Meer testruimte voor drones in Twente

State of Motion krijgt bevoegdheid voor testen experimentele drones op Technology Base
 
De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) heeft State of Motion, als onderdeel van Drone Flight Company en partner binnen Space53, de bevoegdheid toegekend om op Technology Base te testen met experimentele drones. Het bedrijf is nu de tweede partij in Nederland met deze bevoegdheid. De beschikking brengt een volwaardige testlocatie waarin volop kan worden geëxperimenteerd met innovatieve technologie in Twente weer een stap dichterbij. 

Onze deelnemers en gebruikers beschikken nu over de noodzakelijke testruimte voor diverse drone-projecten, zoals de ontwikkeling van nieuwe drone monitoring techniek, veiligheidsconcepten en nieuwe toepassingen met drones in Europese projecten. 

Belangrijke tijdswinst in testen van experimentele drones
Roel van der Wal, directeur van Drone Flight Company licht toe wat de bevoegdheid oplevert. “De Europese dronemarkt ontwikkelt zich in 2035 naar een volwassen markt met een totale omvang van 100 miljard euro per jaar. Testen, opleiden en ontwikkelingen van dronetoepassingen zijn hierbij essentieel. Voorheen was het niet mogelijk om zonder technische keuring een testvlucht uit te voeren. Met de ontheffing kunnen we voor de Space53-partners, waaronder Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, belangrijke tijdswinst behalen. Zij maken gebruik van experimentele en dus nog niet gecertificeerde technologie waarvoor wij nu zelf mogen beoordelen of deze veilig genoeg is om mee te testen. Om de ontheffing te vieren, organiseren we in september dit jaar een Space53 testdag waar we met scholieren, studenten en bedrijven aan de slag gaan om hun drone-ideeën te testen.”

Twente hotspot voor experimentele technologie
De toekenning van deze beschikking van ILT is een grote stap voor het testbedrijf, innovatiecluster Space53 en proeftuin Technology Base. Jaap Beernink, CEO van Novel-T en bestuurder van Space53: “Om nieuwe robottechnologie en -toepassingen in snel tempo naar de markt te brengen, is testruimte nodig. Met de nu door ILT verstrekte ontheffing is een belangrijke horde genomen. Het bewijst dat de unieke voorzieningen van Technology Base een stevige duw in de rug kunnen zijn voor innovatieve organisaties. Experimentele technologie hoort bij onze regio.” 

Krachtenbundeling in F-16 shelter
State of Motion neemt voor de deelnemers en gebruikers van Space53 de operationele kant van het testen en experimenteren met drones op zich. Hiervoor vestigt het zich per januari 2019 formeel in ons kantoor op Technology Base. Sowieso wordt onze voormalige F16-shelter die is ingericht als flexibele werkruimte voor ontwikkelteams en startups steeds vaker door derden gevonden. Om de toename van het aantal professionele trainingen en innovatieprojecten goed op te vangen, is het aantal trainers uitgebreid, een ervaren projectleider uit Zuid-Afrika aangetrokken en een ervaren piloot uit de bemande luchtvaart aangetrokken die hun uitgebreide expertise inzetten in Nederlandse innovatieprojecten.


share

Applied innovation developments process