Uitbreiding mogelijkheden proeftuin onbemande systemen

Uitbreiding mogelijkheden proeftuin onbemande systemen

Op donderdag 11 april vond de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat georganiseerde kennisbijeenkomst ‘Europa open voor drones - kansen voor Nederland’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn belangrijke uitspraken gedaan over de uitbreiding van de mogelijkheden voor testlocaties van onbemande systemen, zoals bij ons op Technology Base.

Binnenkort stemt de Europese Raad over Europese regelgeving voor drones. Daardoor zal onze nationale regelgeving vervangen worden door EU regelgeving voor civiele drones.

Deze Europese regelgeving biedt nieuwe kansen voor drones en maakt de weg vrij voor innovaties. Hiermee ontstaan er ook mogelijkheden voor de Nederlandse drone industrie en testlocaties, zoals Space53. 
 

Experimentele zones

Met de nieuwe Europese dronewetgeving kunnen zones worden aangewezen waarin meer of minder mag dan in de openbare ruimte. Petra Syaifoel van het Ministerie IenW deed een belangrijke toezegging: Nederland komt snel met goed passende regelgeving voor testlocaties als Space53. We hoeven hiervoor dus niet te wachten op Europa!

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat riep de aanwezigen op om naar Space53 te komen: "Kom naar Twente voor testen en experimenteren. Hier vind je prachtige faciliteiten en heel veel ruimte”. 

Ben je op zoek naar een proeftuin met ideale omstandigheden voor het veilig ontwikkelen en testen van en het experimenteren met nieuwe materialen en onbemande systemen of om mensen op te leiden en te trainen? Bij ons op Technology Base heb je o.a. de beschikking over een 3 km lange start- en landingsbaan en diverse binnen- en buitenruimtes binnen een afgeschermde omgeving.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met   Marc Sandelowsky.


share

Applied innovation developments process