Twente als experimenteergebied voor kringlooplandbouw

Twente als experimenteergebied voor kringlooplandbouw

Twente als experimenteergebied voor kringlooplandbouw

Twente is één van de vijf gebieden in Nederland waar boeren mogen afwijken van de geldende regels voor het uitrijden van dierlijke mest. Dat heeft minister Carola Schouten bepaald om de omslag te kunnen maken naar kringlooplandbouw. De minister vindt het belangrijk dat de landbouwsector zich meer gaat richten op het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat.

ITC, Universiteit Twente, Hof van Twente, het dronebedrijf Robor Electronics BV, het mechanisatiebedrijf Timmerman BV en drie jonge boeren, werken samen om nieuwe geld- en milieubesparende dronetechnologieën voor precisielandbouw te ontwikkelen en te testen bij een van de testarea’s van Space53 in Bentelo.

“De kern van het project is bemesting en organische bemesting van graslanden”, legt ITC onderzoeker Zurita-Milla uit in U-Today. 'Er is veel zuivelproductie in Twente. Om het vee in stand te houden, hebben we veel grasland nodig en dat land moet worden bemest, waarvoor boeren mest gebruiken. Tegelijkertijd is mest een groot probleem in Nederland en moeten we voorzichtig zijn met hoe het wordt gebruikt. Met mest brengen we de bodem in gevaar, omdat deze veel antibiotica, zware metalen, hormonen, pesticiden, etc. bevat. Dat gaat allemaal in de grond en dat is een gevaar voor het milieu. Als we minder kunnen gebruiken, maar dezelfde productie kunnen behouden, is het een win-winsituatie.”

"Hetzelfde geldt voor het maaien van het gras. De kwaliteit van gras is cruciaal. Als je het op het juiste moment doet, heb je het ideale eiwit- en vezelgehalte en daarmee het best mogelijke voer voor boerderijdieren en hun melk. Hierdoor beïnvloed je de hele zuivelmarkt op een positieve manier.”

Dit zijn de redenen voor het consortium om te focussen op precisielandbouw en om drones, satellietbeeldvorming en grondsensoren te gebruiken. Om de paar weken vliegen de onderzoekers met hun drones over het testveld in Bentelo om gegevens te verzamelen. Ze gebruiken multispectrale, hyperspectrale en RGB-camera's, die informatie kunnen vastleggen die onze ogen niet kunnen zien. Gecombineerd met grondgegevens kan 'de perfecte tijd en plaats' worden vastgesteld. 

Lees meer op  U-Today.


share

Applied innovation developments process