Resultaten Pitch & Match sessies

Resultaten Pitch & Match sessies

Eind 2019 hebben we samen met Oost NL en Novel-T diverse Pitch & Match sessies georganiseerd om ontwikkelaars en toepassers van dronetechnologie te verbinden. Door de enthousiaste en creatieve bijdrage van alle aanwezigen hebben we een mooie collectie aan probleemstellingen opgehaald. In veel gevallen zijn ook al contactgegevens uitgewisseld om deze verder uit te werken in concrete oplossingen en dienstverlening.
 
Hierbij een overzicht van alle use cases die besproken zijn en waarvoor vervolgstappen in gang zijn gezet.
 
Sessie 29 oktober 2019 - domein Inspection & Maintenance

 1. (Geautomatiseerd) inspecteren van bijvoorbeeld gemeentelijke infrastructuur (bv. verlichting, riool, bestrating);
 2. Inspecteren van terreinen en evenementveiligheid (bv. festivals);
 3. Inspecteren, onderhouden en zo nodig bestrijden van groen (bv. bomen, eikenprecessierups, landmeting);
 4. Beheren van bestaande zonneparken in een dakopstelling;
 5. Inspecteren en onderhouden van (delen van) windturbines;
 6. Inspectie van industriële tanks en silo's;
 7. Inspectie van industriële van buizen en pijpleidingen. 

Sessie 31 oktober 2019 - domein Safety & Security

 1. Beveiligen van industriële en spoorwegterreinen;
 2. Beveiligen van civiele objecten en gebieden tegen ongewenst dronegebruik;
 3. Beveiligen van militaire terreinen en objecten;
 4. Automatisch detecteren van afwijkend gedrag bij bewaakte terreinen met anomalie detectie in de software;
 5. Bewaken van publieksevenementen met business case onderbouwing voor een zelf doen of uitbesteden vraag. 

Sessie 5 november 2019 - domein Precision Agro

 1. Detecteren en verwijderen van onkruid tussen gewas;
 2. Detecteren en verwijderen van aardappelopslag;
 3. Meten en bepalen van optimale oogstmoment van graan en mais en de mogelijke meeropbrengst hiervan.

 
We zullen de aan de use/business case gerelateerde personen benaderen om te inventariseren op welke wijze we bij de uitwerking hiervan kunnen ondersteunen.


share

Applied innovation developments process