Kennismaking en strategieworkshop deelnemers

Kennismaking en strategieworkshop deelnemers

Kennismaking en strategieworkshop deelnemers

Op 1 oktober kwamen veel van de deelnemers van Space53 bij elkaar voor een kennismaking en strategieworkshop. In verband met corona was het een hybride bijeenkomst, waarbij ongeveer de helft van de deelnemers met gepaste ruimte van elkaar in de shelter zat en de andere helft digitaal aansloot.

Dankzij de gestage groei van deelnemers vormde het introductierondje een belangrijk deel van de bijeenkomst. Inmiddels telt Space53 bijna 30 deelnemers, die op verschillende wijzen bijdragen aan de kracht van het innovatiecluster dat bestaat uit overheden, kennisinstellingen, first responders, en natuurlijk drone-ontwikkelaars en drone-operators. Steven van Roon presenteerde de visie op een verenigde Twentse robotica propositie, met daarin een krachtige samenwerking van de diverse clusters Space53, T-Valley, Boost en Medtech Twente.

Tot slot hebben de deelnemers zich uitgesproken over hun gezamenlijke ambitie en de daaruit volgende strategie van het cluster voor de komende 3 jaar. Deze richt zich op het versneld ontwikkelen van dronetechnologie, met overtuigende meerwaarde voor eindgebruikers en de samenleving. De onderlinge samenwerking binnen het cluster speelt hierin een sleutelrol en zal verder worden geïntensiveerd.


share

Applied innovation developments process