Marktconsultatie Drone Challenge 2018

Apr.17.2018

Rijkswaterstaat organiseert een marktconsultatie op dinsdag 17 april van 13.00 – 17.00 uur te Utrecht / LEF Westraven.

Centrale vragen: Kunnen drones Rijkswaterstaat helpen sneller te reageren bij incidenten op hun netwerken? Op welke wijze dan? Wat kan ‘de drone sector’ laten zien in 2018? En welke kansen biedt dat Rijkswaterstaat op termijn van enkele jaren? Is de voorgestelde aanpak van de Drone Challenge effectief en uitvoerbaar?

De marktconsultatie is bedoeld om de doelstelling en aanpak van deze Drone Challenge te toetsen met geïnteresseerde marktpartijen. Daarnaast is er ruimte om contact te leggen met andere partijen om voor deze Challenge te komen tot samenwerking.

Rijkswaterstaat nodigt geïnteresseerde marktpartijen uit om aan te melden voor deelname aan deze marktconsultatie.

Meer informatie

De volledige publicatie van de marktconsultatie Drone Challenge 2018, is hier te downloaden.

Aanmelden

Aanmeldingen kunnen onder vermelding van organisatie, motivatie en namen van de deelnemers via de mail dronechallenge2018@rws.nl uiterlijk dinsdag 10 april 2018 worden gedaan.

Na uw aanmelding ontvangt u van Rijkswaterstaat / LEF een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor deelname aan deze Marktconsultatie.

Applied innovation developments process