Consortium vormende bijeenkomst Next Generation NL-Approved Drone

May.28.2019

Consortium vormende bijeenkomst Next Generation NL-Approved Drone

Nagenoeg alle business cases van drone technologie vragen een zekere mate van automatisering en autonomie. De aankomende EU wetgeving R1139 biedt deze mogelijkheid, maar hoe? Welke toepassing wil de gebruiker vergund krijgen? Welke risico’s zijn daaraan verbonden? Hoe beoordeel ik, maar ook de vergunningverlenende instantie dat? Welke technologie is daarvoor nodig? En welke risico-mitigerende maatregelen of technische fail safe modes zijn nodig. De Saxion onderzoeksgroep (Lectoraat Mechatronica) voert al diverse drone onderzoeksprojecten uit samen met het bedrijfsleven. De groep wil graag samen met drone ontwikkelaars en gebruikers een onderzoek doen naar de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving daarvoor biedt. Daarvoor willen we gebruik maken van hogeschool onderzoeksgelden via de RAAK-MKB en een aanvraag doen in oktober 2019.


We willen dit doen door voor drie scenario’s te concentreren op zowel wetgeving:

  • EU-R1139 analyse
  • SORA analyse
  • ROC

Als techniek

  • UTM bi-directionele communicatie modules tbv U-Space
  • Obstakel vrij missie navigatie
  • BVLOS
  • Fail Safe Measures

De drie scenario’s oplopend in complexiteit, zijn; landelijk gebied (=geen mens op grond), nachtelijk bedrijfsterrein (=geen mens, wel gebouw), stedelijk gebied (=mens & gebouw).

De centrale onderzoeksvraag voor het projectvoorstel is “welke technieken en procedures zijn nodig om een (semi-)autonome drone te mogen toepassen conform de aankomende EU wetgeving?”


Het beoogde projectformat is RAAK MKB, waarbij onderzoeksgelden voor de hogeschool beschikbaar komen bij een in-kind bijdrage van min 6 MKB bedrijfsleven. Bij goedkeuring (januari 2020) zal de projectstart in maart 2020 zijn en het eind in maart 2022, zodat de deelnemende partners er klaar voor zijn op het moment van daadwerkelijke implementatie van de nieuwe EU wetgeving.

We nodigen je graag uit voor een consortium vormende bijeenkomst op 28 mei 2019 van 10.00 tot 15.00 uur bij ons in shelter B519 op Technology Base (Oude Vliegveldstraat 100, 7524PT Enschede. NB: Navigatiesysteem, het adres is: ‘Oude Vliegveldweg’, Deurningen)

Meer informatie of aanmelden voor de bijeenkomst?
Meer informatie en aanmelden via g.j.termaat@saxion.nl.

Applied innovation developments process