Unmanned Cargo Aircraft Summit 2019 - part 1

Unmanned Cargo Aircraft Summit 2019 - part 1

Sep.20.2019

Datum: vrijdag 20 september
Tijd: 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch
Waar: Space53, p/a Technology Base, Vliegveldstraat 100 - B519, Enschede

Al geruime tijd spreken we met partijen over onbemande luchtvracht als middel om transport veiliger, sneller, schoner en goedkoper te maken. Door het organiseren van een tweetal interactieve Summits, willen we deze gesprekken een stap verder brengen en concretiseren.

Summit part 1 - inventarisatie

De eerste Summit bestaat uit twee interactieve sessies. In de eerste sessie willen we inventariseren wat de civiele en militaire logistieke behoeftes zijn, die met UCA’s kunnen worden ingevuld. Deze behoeftes dienen als uitgangspunt voor het bepalen van de ontwerprichtlijnen van een UCA.

In de tweede interactieve sessie willen we met elkaar uitvragen wat de randvoorwaarden zijn om het systeem succesvol te kunnen laten functioneren. We zullen hier werken vanuit technologisch, business, ethisch, juridisch en sociaal perspectief.

De resultaten van beide sessies zijn zowel input voor een projectplan om verschillende actielijnen te identificeren, als voor een businesscase voor de ontwikkeling van UCA’s.

Summit part 2 – concretiseren projectplan

In de tweede Summit (op een later moment) gaan we met industrie en kennisinstituten in gesprek om tot een concreet project te komen, waarbinnen we een (deel)systeem gaan ontwerpen.

We nodigen je graag uit voor de Summit part 1 op vrijdag 20 september a.s.

Aanmelden

Spreekt dit programma jou en/of je collega's aan en willen en kunnen jij/jullie een bijdrage leveren? Dan verzoeken we om jezelf en eventuele collega's aan te melden via info@space53.eu. Na aanmelding ontvang je van ons na de zomervakantie meer informatie.

Wij kijken uit naar je komst en bijdrage!

Applied innovation developments process