Marktconsultatie Drone2Go Rijkswaterstaat

Marktconsultatie Drone2Go Rijkswaterstaat

May.28.2020

Drone2Go is een vervolg op de Rijkswaterstaat Drone Challenge van 2018. Voor Drone2Go bouwt Rijkswaterstaat samen met de andere first responders Politie, Brandweer, Douane, ILT Aerosensing en NVWA een ecosysteem waarbinnen systemen voor op afstand in te zetten drones worden ontwikkeld die snel kunnen reageren op incidenten. De ambitie is een autonome en op afstand aangestuurde drone die 'as a service' in een landelijk dekkend netwerk beschikbaar is en door meerdere publieke partijen kan worden ingezet.

Space53 begeleidt als 'Scrum master' het proces en legt de verbinding tussen het nieuwe ecosysteem Drone2Go en het Nederlandse innovatiecluster, om hiermee een extra impuls te geven aan de innovatiekracht van de Nederlandse dronesector. NLR buigt zich over de architectuur en de kwaliteit van de resultaten.

Rijkswaterstaat organiseert namens de betrokken first responders een marktconsultatie op donderdag 28 mei 2020 van 13.00 – 16.00 uur. Dit zal plaatsvinden in een digitale omgeving. Op Tenderned vind je meer informatie. Via Tenderned of via info@space53.eu kun je je aanmelden om op de hoogte gehouden te worden.

Applied innovation developments process