Digitale marktinformatie-sessie Defensie over counter UAS

Dec.09.2020
Digitale marktinformatie-sessie Defensie over counter UAS

Datum: woensdag 9 december 2020
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Gezien de dreiging en de ontwikkeling van UAS, is het counteren van UAS (C-UAS) een hoge prioriteit vanuit Defensie. Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen, ontwikkelt de markt om deze drones te counteren zich net zo snel mee. Defensie moet snel kunnen reageren op deze veranderingen en zoekt hiervoor nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en (inter)nationale veiligheid industrieën.

Voor Defensie zijn CLAS, CLSK, CZSK, SOCOM, KMAR, DBBO en DMO in gezamenlijkheid op zoek naar diverse, innovatieve oplossingen tegen UAS, voor bijvoorbeeld zelfbescherming bij statisch en mobiel optreden maar ook bij grootschalige conflicten. Tevens levert Defensie in dit kader militaire bijstand voor nationale operatien.

Gezamenlijk met de Nederlandse Industrie en Nationale Veiligheidspartners, wil Defensie graag mogelijke oplossingen onderzoeken. Hiervoor organiseert Defensie in samenwerking met de NIDV en de Politie op woensdag 9 december van 10:00 - 12:00 uur een digitale marktinformatie-sessie. Deze sessie zal dienen als startschot, waarbij zij de Nederlandse Industrie een kijkje geven in hun militaire context en de problemen waar zij tegenaan lopen op het gebied van C-UAS.

Indien u interesse heeft om dit bij te wonen, dan kunt u zich voor uiterlijk 24 november inschrijven door een email te sturen aan: bijeenkomst@nidv.eu

Applied innovation developments process