Amsterdam Drone Week: Dag Nederlandse drone sector

Amsterdam Drone Week: Dag Nederlandse drone sector

Dec.02.2020

Op woensdag 2 december organiseert Amsterdam Drone Week hybrid 2020 een online bijeenkomst voor de Nederlandse drone sector. De dag is staat in het teken van het versnellen van Nederlandse drone initiatieven. Doel van de dag is om samen de drone agenda en een actieplan op te stellen voor Nederland. Dit event is een initiatief van de Amsterdam Drone Week in samenwerking met KPN, de Gemeente Amsterdam, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de leden van de Dutch Drone Delta.

10:00 - 11:00 TOEKOMST VISIE DRONES (DEEL I)

Toelichting op Adaptive Agenda drones
Samen werken aan een (inter)nationaal actieplan
- Belang van publiek private samenwerkingsverbanden
- Gezamenlijk initiatieven ontwikkelen: experimenten, toepassingen, testlocaties

Interview met
Jaco Stremler, Directeur Luchtvaart Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Best practices:
Biologische gewasbescherming met drones > Koppert Biological Systems
Verkeersmanagement vanuit de lucht > RWS/Drone2Go

NL drone agenda binnen de Europese drone initiatieven en roadmap
Hoe helpen we de Nederlandse dronesector over de grenzen heen?
Wouter Asveld, projectmanager gemeente Enschede, member of EU UAM Initiative of Smart Cities Marketplace
Ron van de Leijgraaf, beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vanaf 2021 Chair of ICAO RPAS Panel

12:00 - 13:00 NEDERLANDSE DRONE INITIATIEVEN (DEEL II)

Samen bouwen aan een betrouwbare digitale infrastructuur
Jacob Groote, Executive Vice President 5G, KPN

Best practices:
Medisch drone transport Zwolle-Meppel > ANWB/PostNL (Isala)
Schiphol: drones in de CTR > Schiphol/Transavia

Kansen voor integrale aanpak publieke drone diensten
Samen op zoek naar slimme toepassingen en gebruik: drone as a service
Ger Baron, CTO gemeente Amsterdam

Samen bouwen aan het ecosysteem
Nut en noodzaak van samenwerken aan UAM
Paul Riemens, founder ADW, CEO RAI Amsterdam (voormalig CEO LNVL, voorzitter CANSO)

14:00 - 15:00 SAMEN WERKEN AAN HET ACTIEPLAN VOOR NEDERLAND (DEEL III)

Use-cases noodzakelijk voor opbouw en uitrol UAM in Nederland
Belang van testen voor ontwikkelen business en publieke acceptatie
Jan Willem Verkiel, voorzitter Stichting Dutch Drone Delta, Manager Harbourmaster Policy Development & Support Port of Rotterdam Authority

Samen aan de slag met de drone roadmap in Nederland
- Waar liggen kansen om samen te werken? Waar hebben we elkaar nodig?
- Waar missen we nog een link en hoe kunnen we die overbruggen?

Met vertegenwoordigers van alle Nederlandse Publiek Private Drone initiatieven.

Meld je nu aan op de website van Amsterdam Drone Week.

Applied innovation developments process