Cluster en netwerken

Cluster en netwerken

Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en Stichting Space53 hebben een Europese subsidie ontvangen, waarmee we de komende jaren actief aan de gang kunnen om het cluster bedrijven én hun activiteiten rondom unmanned systems in Twente verder uit te breiden.

Twente heeft ambitieuze plannen rond de ontwikkeling van unmanned systems technology, zoals drones. Deze relatief nieuwe technologie kan bij de juiste inzet een veelbelovende impact hebben op de maatschappij. Daarnaast kunnen kennis, componenten, systemen, toepassingen en diensten uit Twente een rol gaan spelen op een omvangrijke wereldmarkt. Ook de Twentse economie kan ervan profiteren.

Inmiddels hebben zowel de UT als Saxion de eerste stappen gezet. De teams zijn geformeerd en de volgende activiteiten zijn in gang gezet:

  • Voorlichten van MKB en grootbedrijf over de meerwaarde van de inzet van drone-technologie;
  • Bijeenbrengen van MKB, (semi-)overheden, kennisinstellingen en eindgebruikers om nieuwe samenwerkingsverbanden en projecten te creëren, waarbij drone-technologie ingezet wordt om maatschappelijke en economische meerwaarde te realiseren;
  • Vaststellen van haalbare businesscases, die kunnen leiden tot pilotprojecten voor de toepassing van drone-technologie in publieke veiligheid, precisielandbouw, goederenlogistiek en inspectie & onderhoud;
  • Ontwikkelen van een quick scan, waarmee de haalbaarheid van een drone-innovatie vooraf kan worden getoetst en verbeterd.

Door het actief nastreven van interactie en betrokkenheid van bestaand MKB en nieuwe dronepioniers, wordt het bestaande cluster voor de ontwikkeling en commercialisatie van drone-technologie verstevigd en nemen de werkgelegenheid en versterking van de economische structuur van de regio toe.

De activiteiten van het cluster leiden tot efficiëntere, effectievere én duurzamere oplossingen voor vraagstukken op het gebied van publieke veiligheid, precisielandbouw, goederenlogistiek en inspectie & onderhoud in (Oost-)Nederland en daarbuiten.


share

Applied innovation developments process