Proeftuinproject UIVER

Proeftuinproject UIVER

Proeftuinproject UIVER

Space53 is samen met een aantal partners, waaronder Drone Flight Company, betrokken bij de ontwikkelingen van het proeftuinproject UIVER. Alle projectpartners ontvangen een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Via het fonds wil de Europese Unie (EU) niet alleen economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen, maar ook duurzame groei en werkgelegenheid bevorderen.

UIVER, Unmanned Intelligent Verification & Effective Response
Een van deze marktgerichte projecten is UIVER. UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response en draagt bij aan het testen en ontwikkelen van de inzet van drones ter ondersteuning van bijvoorbeeld veiligheidssystemen bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen. Ook moet het project in de uitbouw van een drone-testfaciliteit op Technology Base, bij de Twente Safety Campus gaan voorzien. De faciliteit wordt in een volgende stadium commercieel ingezet voor verdere ontwikkeling van drones en het verbeteren van veiligheid.

Betrokken partijen die investeren en subsidie krijgen
- Universiteit Twente
- Hogeschool Saxion 
- Drone Flight Company
- Incaa Computers
- DRONExpert
- RJ Safety & Security
- Veiligheidsregio Twente

Betrokken partijen die ook geinvesteerd hebben in de opzet van het project:
- Politie
Ambulance Oost

Het project ontvangt een subsidiebedrag van bijna zes ton. De totale kosten bedragen circa 1,5 miljoen.


share

Applied innovation developments process