VUTURA

VUTURA

VUTURA

Drones zullen in de (nabije) toekomst een nog belangrijke rol in onze levens gaan spelen, zowel op commercieel als op recreatief gebied. Drones bieden nieuwe mogelijkheden om het leven van mensen te verbeteren. Zo kunnen drones bijvoorbeeld eerste hulp verstrekken, ondersteunen bij misdaadbestrijding, publieksstromen beheersen en bijdragen aan het reduceren van de milieu-impact en files in steden. De vraag naar drones biedt tevens een enorme potentiële economische impact op de werkgelegenheid. We kunnen echter alleen profijt hebben van deze maatschappelijke en economische voordelen als grote hoeveelheden drones op een veilige en verantwoorde manier ons luchtruim kunnen betreden.

Oproep tot urgente maatregelen
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen, is in november 2016 door de Europese Commissie de zogenaamde Verklaring van Warsaw opgesteld 'Drones as a leverage for jobs and new business opportunities', met daarin de oproep tot een aantal goed gecoördineerde initiatieven om het drone-ecosysteem van de EU te ontwikkelen, met name op het gebied van het U-Space concept (digitalisering van diensten en procedures voor de efficiënte en veilige toegang van grote aantallen drones tot het luchtruim). Een helder regelgevingskader voor drones en drone-gerelateerde diensten op Europees niveau moet ervoor zorgen dat we de potentie voor werkgelegenheid en groei in deze nieuwe economische sector optimaal kunnen gaan benutten.

VUTURA
Het antwoord op deze oproep kwam in juni 2017, toen SESAR (Single European Sky ATM Research) de “U-Space Blauwdruk” presenteerde. Om deze blauwdruk in een werkend U-Space concept om te zetten, is internationale samenwerking voor het afstemmen van de regelgevingen in de Europese landen vanzelfsprekend van essentieel belang. Om dit te kunnen bewerkstelligen is VUTURA (Validation of U-Space Tests in Urban and Rural Areas) in het leven geroepen; een consortium bestaande uit verschillende Nederlandse en buitenlandse bedrijven, waaronder Space53 en een van onze belangrijke partners Drone Flight Company.  

Space53 levert belangrijke bijdrage aan veilige integratie drones
Het VUTURA project zal, onder de paraplu van SESAR en in opdracht van de Europese Commissie, concrete en realistische stappen nemen voor het verlagen van de risico’s bij een snelle inzet van de U-Space Initial Services U2. Hiermee zullen Space53 en Drone Flight Company een belangrijke bijdrage leveren aan de veilige en verantwoorde integratie van grote hoeveelheden drones in het Europese luchtruim. 

Drone Flight Company heeft reeds jarenlange ervaring in het testen, demonstreren en uitvoeren van dronetoepassingen en Space53 beschikt over unieke testfaciliteiten, zowel binnen als buiten en is een belangrijke schakel tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven op het gebied van onbemande systemen. De keuze van de Europese Commissie voor Space53 en Drone Flight Company bevestigt dat wij voorop lopen in de ontwikkeling van kennis en praktijkervaring. 


share

Applied innovation developments process