Vliegen

Vliegen op Technology Base

Op en rondom Technology Base is een uitgebreide no-fly zone van kracht. Dit betekent dat er binnen een straal van 3 km niet recreatief met drones gevlogen mag worden. Zie de   website van de Rijksoverheid  voor meer informatie over de regels met betrekking tot vliegen met een drone.

Onder bepaalde voorwaarden en condities zijn niet-recreatieve dronevluchten wel mogelijk. 

Binnen Space53 maken we bij de niet-recreatieve vluchten onderscheid tussen ‘normale’ vluchten en testvluchten. Voor het uitvoeren van testvluchten gelden een langere doorlooptijd en specifiekere regels en eisen. Om die reden gaan we nu uit van een ‘normale’ niet-recreatieve vlucht, met een gecertificeerd en goedgekeurd toestel. Voor vragen over het uitvoeren van een testvlucht, kun je contact opnemen met Space53 via   vliegen@space53.eu.


Vooraf vlucht aanmelden bij Space53
Als je niet-recreatief wil vliegen met een drone binnen een straal van 3 km rondom Technology Base/Twente Airport, het evenemententerrein Vliegveld Twenthe of het natuurgebied, dan is het belangrijk dat je tijdig (minimaal 48 uur van tevoren, liefst eerder) contact opneemt met Space53, via   vliegen@space53.eu.

Bij de aanvraag is het van belang dat je ons zoveel mogelijk informatie verschaft over de betreffende dronevlucht: datum, tijdstip, doel, eventuele opdrachtgever, type drone en wel of niet in het bezit van RPA-L en/of ROC.
 

In het bezit van RPA-L en ROC
Om zelfstandig op en rondom Technology Base te mogen vliegen, dien je in het bezit te zijn van een RPA-L en ROC. Ook als je in het bezit bent van een RPA-L of ROC, geldt dat elke vlucht afgestemd moet worden met de autoriteiten, in dit geval de luchthavenmeester van Twente Airport. Na aanmelding van je vlucht bij Space53, zorgen wij ervoor dat de benodigde afstemming geregeld is. 

Mocht je niet beschikken over een RPA-L of ROC, dan is het ook mogelijk om onder begeleiding ROC-houder State of Motion de vlucht uit te voeren. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.


RT verplichting
Technology Base en Twente Airport bevinden zich binnen een ‘radio verplichte zone’ (RMZ op luchtvaartkaarten). Dit betekent dat je naast een RPA-L of ROC ook een RT-licentie en een radio nodig hebt om tweezijdig radiocontact te kunnen onderhouden met de luchthavenmeester van Twente Airport, zodat veilige interactie met de bemande luchtvaart op het vliegveld gewaarborgd is. 

Niet in het bezit van een RT licentie of radio? Via State of Motion kan op doordeweekse dagen gevlogen worden. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.
 

Binnen de hekken van Twente Airport
Het is niet toegestaan om met een drone over of binnen de hekken van Twente Airport te vliegen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan hier toestemming voor worden verleend. Ook binnen de hekken is een RPA-L of ROC en een RT licentie verplicht.

Het aanvragen van een vlucht met een drone, binnen de hekken van Twente Airport kan ook via   vliegen@space53.eu. Wel graag aangeven dat het een dronevlucht binnen de hekken betreft.


share